Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz Odstąpienia Od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

9. Towar może zostać zwrócony w sposób, jaki najbardziej odpowiada Klientowi, w przypadku opcji zwrotu za pośrednictwem InPost, Towar należy odesłać do paczkomatu WAW118A (poniżej DANE DO ZWROTÓW PACZKOMATEM). W przypadku opcji zwrotu kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, Towar należy odesłać na podany poniżej ADSRES DO ZWROTÓW. Można również zwrócić zamówienie za pośrednictwem: WYGODNEZWROTY.PL (informacja poniżej).

10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: onyou@onyou.pllub telefonicznie: +48 515 858 020.

ADRES DO ZWROTÓW:

On You S. C.

ul. Gwiaździsta 7B m. 22

01-651 Warszawa

DANE DO ZWROTÓW PACZKOMATEM:

Paczkomat: WAW118A

ul. Mickiewicza 68

01-650 Warszawa

e-mail: onyou@onyou.pl

tel. 515858020

ZWROTY ZA POŚREDNICTWEM WYGODNEZWROTY.PL

1. Wypełnij drukowanymi literami formularz zwrotu dołączony do przesyłki.
2. Wejdź na stronę WYGODNEZWROTY.PL i znajdź na liście OnYou.pl.
3. Wypełnij wymagane informacje na stronie.
4. SMSem oraz mailem otrzymasz kod zwrotu, który trzeba koniecznie umieścić na przesyłce (markerem lub długopisem w widocznym miejscu).
5. Udaj się do Paczkomatu Inpost w celu finalizacji zwrotu – Paczkomat będzie wymagał podania kodu zwrotu, żeby otworzyć skrytkę.

DO POBRANIA:

Formularz Odstąpienia Od Umowy.

Sukienka Paloma Grafit

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera. Odbierz 10% rabatu na pierwsze zakupy.

Przeczytaj naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.